ปู พงษ์สิทธิ์ 14 เธอผู้เสียสละ Lyrics

รุ่งเช้า วันหนึ่ง แจ่มใส เธอพา ดวงใจ ของเธอ ก้าวมา
แผ่วเบา เหมือนดัง ลมพา เธอเริ่ม แสวงหา ในสิ่ง ที่หวน
เธอ ยังใหม่ ในศึกษา ได้ปรานารถนา ศึกษา โซ่ตรวน
ผูกมัด รัดตรึง ทุกส่วน จนเธอ ผันผวน ใน สังคม
เธอ ได้พบ สิ่งใหม่ ที่ชูใจ ให้ชื่น ชม สลัด ทุกข์ อันแสน เศร้าตรม
หลุดหาย ไป ในชีวี แสง เจิดจ้า ผ่องใส ชูผู้ นำชัย เรืองรอง ทั่วไป
เธอ มีความ สุขใจ มวลชน คนไทย อยู่สุข ชื่นบาน
ดนตรี 4 Bars..2...3...4.
เธอ ได้พบ สิ่งใหม่ ที่ชูใจ ให้ชื่นชม สลัดทุกข์ อันแสน เศร้าตรม
หลุด หายไป ในชีวี แสง เจิดจ้า ผ่องใส ชูผู้ นำชัย เรืองรอง ทั่วไป
เธอ มีความ สุขใจ มวลชน คนไทย อยู่สุข ชื่นบาน
และ เธอ ก็ถูก กล่าวหา เป็น กบฎ ชั่วช้า คิด คด การณ์ไกล
กบฎ หรือ คือ ผู้ นำ ชัย เข่นฆ่า โพยภัย หมดสิ้น ดินทอง
กบฎ หรือ คือ ผู้ นำชัย เข่นฆ่า โพนภัย หมดสิ้น ดินทอง.

See also:

117
117.117
Angel feat lara mcallen touch me (all night long) Lyrics
freddie mercury & montserrat - barcelona Lyrics