Tattoo Colour เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไร ก็ยังสวยงาม Lyrics

เปิดเพลง ฟ้า ฝาก ให้เธอไปบอกเขา ที

อากาศร้อน ติด เกาะร้าง มานานหลายปี

บอกว่า รู้มั้ยจ๊ะ ว่า รอยจูบ มันคือ สิ่งที่แสนดี

ถ้าคืนนี้เธอไม่มีใคร หากเธอ like กลัวจะกลายเป็น one night stand

ฟังเพลงผ่านเสียงวิทยุคลื่นเปิดเพลงรักยิ่งรักยิ่งฟังซึ้งตรึงใจ

ความรักสลายเศร้าเพียงไหนยิ่งเปิดเพลงช้ำยิ่งช้ำยิ่งตอกย้ำดวงใจ

เธอทุกข์เธอขมหรือเธอสมใจอีกกี่ครั้งกี่ครั้งยังฟังเสียงเพลงความหมายมากมายฝากไว้

เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไร ก็ยังสวยงาม

เปิดเพลง ฟ้า ฝาก ให้เธอไปบอกเขา ที

อากาศร้อน ติด เกาะร้าง มานานหลายปี

บอกว่า รู้มั้ยจ๊ะ ว่า รอยจูบ มันคือสิ่งที่แสนดี

ถ้าคืนนี้เธอไม่มีใคร หากเธอ like กลัวจะกลายเป็น one night stand

ฟังเพลงผ่านเสียงวิทยุคลื่นเปิดเพลงรักยิ่งรักยิ่งฟังซึ้งตรึงใจ

ความรักสลายเศร้าเพียงไหนยิ่งเปิดเพลงช้ำยิ่งช้ำยิ่งตอกย้ำดวงใจ

เธอทุกข์เธอขมหรือเธอสมใจอีกกี่ครั้งกี่ครั้งยังฟังเสียงเพลงความหมายมากมายฝากไว้

เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไร ก็ยังสวยงาม

See also:

117
117.123
บี พีระพัฒน์ เถรว่อง คำสำคัญ Lyrics
bush x greedy fly Lyrics