Hwang Shi Eon (황시언) 떠나지 말아요 (อย่าบอกเลยว่าจะไป) Lyrics

자꾸 눈물이 나요 이럴줄 알았죠
ชา กู นุน มู รี นา โย อี รอล จุล อา รัท จโย
ผมร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็รู้ว่าต้องเป็นแบบนี้

나 하는일이 다 그렇죠
นา ฮา นึน อี รี ทา คือ ร๊อ จโย
วันที่ผมต้องเข้าใจอะไรทั้งหมด

좋아하는 맘 너무 솔직했던
โช วา ฮา นึน มัม นอ มู ซล จิก เคต ตอน
คือวันที่หัวใจรู้สึกดีและเปิดใจมากๆ

푼수같은 난 이래요
พุน ซู คา ทึน นัน อี เร โย
เพราะผมไม่รอบคอบเอง

집에 돌아와서 샤워를 안했죠
ชี เบ โท รา วา ซอ ซยา วอ รึล อัน เฮต จโย
เมื่อกลับมาบ้าน ก็ไม่ได้อาบน้ำ

그대향기 날아갈까봐
คือ เด ฮยัง กี นา รา คัล กา บวา
ดูเหมือนว่ากลิ่นของคุณยังคงวนเวียนอยู่รอบๆ

이렇게라도 난 그대에게서 멀어지기 싫은데
อี ร๊อ เค รา โด นัน คือ เด เอ เก ซอ มอ รอ จี กี ชี รึน เด
แต่ผมกับคุณต้องทำตัวเหินห่างกัน ไม่ชอบเลย

정말 이제 날 안볼껀가요
ชอง มัล อี เจ นัล อัน บล กอน กา โย
จริงๆ แล้ววันนี้เป็นวันที่ผมไม่อยากพบเจออะไรเลย

그 사람이 얼마나 잘하나요
คือ ซา รา มี ออล มา นา ชัล รา นา โย
ผู้ชายคนนั้น ดีแค่ไหนกัน

차라리 나 모든것 인정할께요
ชา รา รี นา โม ดึน กอท อิน จอง ฮัล เก โย
ผมคงค่อยๆ รู้ทุกๆ อย่างต่อไปเรื่อยๆ

제발 떠나지말아요
เช บัล ตอ นา จี มา รา โย
ได้โปรด อย่าบอกเลยว่าจะไป

뭐가 문젠가요 고칠수있어요
มวอ กา มุน เจน กา โย โค ชิล ซู อิท ซอ โย
คำถามต่างๆ มากมาย ผมสามารถที่จะแก้ไขมันได้

처음처럼 예뻐해준다면
ชอ อึม ชอ รอม เย ปอ เฮ จุน ตา มยอน
ผมอยากให้มันสวยงามเหมือนกับตอนแรกที่เคยเป็น

나 그대 때문에 있던 친구들 하나도 없는걸요
นา คือ เด เต มู เน อิท ตอน ชิน กู ดึล ฮา นา โด ออม นึน กอ รโย
เพราะมีคุณ จะมีเพื่อนกี่คนก็ไม่สำคัญอีก

정말 이제 날 안볼껀가요
ชอง มัล อี เจ นัล อัน บล กอน กา โย
จริงๆ แล้ววันนี้เป็นวันที่ผมไม่อยากพบเจออะไรเลย

그 사람이 얼마나 잘하나요
คือ ซา รา มี ออล มา นา ชัล รา นา โย
ผู้ชายคนนั้น ดีแค่ไหนกัน

차라리 나 모든것 인정할께요
ชา รา รี นา โม ดึน กอท อิน จอง ฮัล เก โย
ผมคงค่อยๆ รู้ทุกๆ อย่างต่อไปเรื่อยๆ

제발 떠나지말아요
เช บัล ตอ นา จี มา รา โย
ได้โปรด อย่าบอกเลยว่าจะไป

아무것도 나 필요없어요
อา มู กอต โต้ นา พี รโย ออบ ซอ โย
ไม่มีสิ่งไหนที่จำเป็นสำหรับผมอีกแล้ว

그대만이 유일한 믿음이죠
คือ เด มา นี ยู อิล ฮัน มี ดือ มี จโย
คุณเท่านั้นที่พิเศษสำหรับผม เชื่อผมสิ

아무일도 없었던것처럼 다시 처음부터 시작해요
อา มู อิล โด ออบ ซอท ตอน กอท ชอ รอม ทา ชี ชอ อึม บู ทอ ชี จัก เค โย
ไม่มีสิ่งไหนจะเหมือนคุณอีกแล้ว ผมอยากให้เราเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง

제발 나를 떠나지말아요
เช บัล นา รึล ตอ นา จี มา รา โย
อย่าจากผมไปเลย ได้โปรด...

See also:

118
118.1
Mis 15 Años La Ultima Muñeca Lyrics
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας Νύχτωσε νύχτα Lyrics