WonderGirls C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsMusicIrony.wma Lyrics

자꾸 첨이란 말을 너무 많이해
ชา-กู ชอ-มี-รัน มา-รึล นอ-มู มา-นี-เฮ
เธอเอาแต่พูดว่านี่คือรักแรกของเธอ

이런 감정은 첨이라며 말을 하는게 이상해
อี-รอน คัม-จอ-งึน ชอ-มี-รา-มยอ มา-รึล ฮา-นึน-เก อี-ซัง-เฮ
เธอรู้สึกว่านี่คือการพูดแบบนี้เป็นครั้งแรก มันไม่ค่อยถูกต้องหรอกนะ

난 다른 여자들과 다르다는게 좀 수상해
นัน ทา-รึน ยอ-จา-ดึล-กวา ทา-รือ-ดา-นึน-เก ชม ซู-ซัง-เฮ
เธอบอกฉันว่าฉันนั้นแตกต่างจากผู้หญิงอื่นๆ บางอย่างมันไม่ถูกต้อง

내가 아는 애만 해도 몇 명인데
เน-กา อา นึน เอ-มัน เฮ-โด มยอต มยอ-งิน-เด
ฉันรู้เรื่องผู้หญิงคนอื่นนะ เธอก็รู้

그 여자들은 아무 의미도 없다는게 이상해
คือ ยอ-จา-ดือ-รึน อา-มู อึย-มี-โด อ็อบ-ตา-นึน-เก อี-ซัง-เฮ
พวกผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันหรอก บางอย่างมันไม่ถูกต้องนะ

그동안 사귀었던 여잔 뭐였는데
คือ-ดง-งัน ซา-ควี-อ็อบ-ตอน ยอ-จัน มวอ-ยอต-นึน-เด
แล้วผู้หญิงที่เธอเคยออกเดทด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะ

말이 도무지 안되잖아
มา-รี โท-มู-จี อัน-ดเว-จา-นา
มันช่างไร้สาระเหลือเกิน

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
อย่าไปไว้ใจผู้ชาย

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
เธอพูดว่าเธอนั้นแตกต่างจากคนอื่น แล้วมันเป็นยังไงล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
เธอพูดว่าเธอก็แค่เล่นกับพวกเขา

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
เธอบอกฉันว่าฉันนั้นแตกต่าง มันเป็นยังไงกันล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ
말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

다른 남자 애들 안 좋은 얘기를
ทา-รึน นัม-จา เอ-ดึล อัน โช-อึน เย-กี-รึล
เธอนินทาผู้ชายอื่น

자꾸 내게 자세히 말해 주는게 너무 이상해
ชา-กู เน-เก ชา-เซ-ฮี มัล-เฮ ชู-นึน-เก นอ-มู อี ซัง-เฮ
เธอเล่าให้ฉันฟังเรื่องเพื่อนผู้ชายของเธอ แล้วมันได้อะไรขึ้นมา

니 친구들 안 좋은 얘길 왜 내게 계속 말해
นี ชิน-กู-ดึล อัน โช-อึน เย-กิล เว เน-เก คเย-ซก มัล-เฮ
ทำไมเธอถึงเอาแต่นินทาเพื่อนของเธอกับฉันล่ะ

너만 안 그렇단 말이 좀 이상해
นอ-มัน อัน คือ-รอ-ทัน มา-รี ชม อี ซัง-เฮ
เธอบอกฉันว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบพวกเขา บางอย่างมันไม่ถูกต้อง

니 친구들 모두 너와 함께 다니잖아 말이 돼
นี ชิน-กู-ดึล โม-ดู นอ-วา ฮัม-เก ทา-นี-จา-นา มา-รี เด
แต่เธอมักจะคบหากับพวกเขา

친구들 모두 다 그러고 있는데
ชิน-กู-ดึล โม-ดู ทา คือ-รอ-โก อิส-นึน-เด
ถึงแม้เพื่อนเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้น

너만 안그러고 있는게
นอ-มัน อัน-กือ-รอ-โก อิส-นึน-เด
มันช่างไร้สาระเหลือเกิน

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
อย่าไปไว้ใจผู้ชาย

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
เธอพูดว่าเธอนั้นแตกต่างจากคนอื่น แล้วมันเป็นยังไงล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
เธอพูดว่าเธอก็แค่เล่นกับพวกเขา

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
เธอบอกฉันว่าฉันนั้นแตกต่าง มันเป็นยังไงกันล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

Break it down

4, 3, 2, 1

(Rap) 너무 진실한 것처럼 말이지
นอ-มู ชิน-ชิล-ฮัน คอส-ชอ-รอม มา-รี-จี
เธอเหมือนกำลังทำให้ตัวเองดูเหมือนซื่อสัตย์

너무 그러니까 이상한거지
นอ-มู คือ-รอ-นี-กา อี ซัง-ฮัน-กอ-จี
แต่ต่อๆไปมันก็จะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่

말을 곧이 곧대로 듣지 못하고
มา-รึล โค-จี โค-เต-โร ทึด-จี มต-ทา-โก
ฉันจะไม่ฟังในสิ่งที่เธอพูด

자꾸 의심하게 돼 믿지 못하고
ชา-กู อึย-ชิม-ฮา-เก เด มิด-จี มต-ทา-โก
ฉันจะสงสัยเธอมากขึ้น

잠시 생각해보면 니가 뭣하러
ชัม-ชี เง-กัก-เค-โบ-มยอน นี-กา มวอต-ทา-รอ
ฉันไม่อยากจะเชื่อเธอ แต่ฉันเริ่มจะคิดแล้วล่ะ

그렇게까지 나에게 환심을 사려
คือ-ร็อค-เค-กา-จี นา-เอ-เก ฮวัน-ชิ-มึล ซา-รยอ
ทำไมเธอต้องทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นด้วย

할까 싶어서 믿어보려고도 해봤어
ฮัล-กา ชิ-พอ-ซอ มิ-ดอ-โบ-รยอ-โก-โด เฮ๊ส-บวา-ซอ
เธอพยายามทำให้ฉันชอบเธอ ฉันก็พยายามที่จะไว้ใจเธอ

하지만 수상해 아무래도 안되겠어
ฮา-จี-มัน ซู-ซัง-เฮ อา-มู-เร-โด อัน-ดเว-เกส-ซอ
แต่ฉันผิดหวังนะ เธอน่ะไม่มีค่าพอหรอก

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
อย่าไปไว้ใจผู้ชาย

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
เธอพูดว่าเธอนั้นแตกต่างจากคนอื่น แล้วมันเป็นยังไงล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
เธอพูดว่าเธอก็แค่เล่นกับพวกเขา

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
เธอบอกฉันว่าฉันนั้นแตกต่าง มันเป็นยังไงกันล่ะ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

See also:

118
118.8
Andre Hazes Ik Zal Vanavond Niet Alleen Zijn Lyrics
Andre Hazes Nog Mooier Dan Voorheen Lyrics