Phan Dinh Tung Ngan doi anh yeu em Lyrics

Trên trời cao ngàn muôn vì sao
lung linh vầng trăng tỏa sáng trần gian
gió khẽ hát những khúc tình ca
mây khẽ trôi vườn hoa thơm ngát hương

Anh và em cùng ngắm trời sao
anh và em môi hôn gởi trao
với anh mắt đắm say nhìn nhau
trong phút giây cầm tay em anh nói

Ngàn đời anh yêu em yêu chỉ riêng em mà thôi
ngàn đời anh yêu em giữ mãi em bên đời tôi
ngàn đời anh yêu em cho đến khi mây ngừng trôi
yêu mãi không xa rời dù thế gian ngàn lần thay đổi

Ngàn đời anh yêu em yêu mãi không bao giờ vơi
ngàn đời anh yêu em dẫu tháng năm xa mù khơi
ngàn đời anh yêu em cho đến khi anh tàn hơi
yêu mãi không xa vời, nguyện thủy chung với em muôn đời.

See also:

118
118.8
The Wedding Move This City (Acoustic) Lyrics
2-11 It's A Pity Lyrics