R+Positive ความจริงที่ปวดร้าว Lyrics

แล้ว ฉันก็ได้รู้ การจะมีคนรักสักคนมันไม่ง่าย
คำที่เคยบอกกันจะรักจนวันตาย
พูดง่ายเกินไป แต่ทำได้ไหม

รัก ฉันเคยถูกรัก เธอเป็นคนปักคำนี้ลงในหัวใจ
และเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันต้องร้องไห้
ด้วยคำว่าเรา จากกันด้วยดี

วันเวลาเปลี่ยนแปลงทุกๆ อย่าง
ประสาอะไรกับใจคนเราแค่นี้
ไม่รักกันแล้ว ก็มองไม่เห็นความดี
นี่คือความจริงที่มันปวดร้าว

แม้จะบอกว่ารักจากปาก
ถ้ารักมันเป็นเหตุผลทางใจ
ใครหลงงมงายเกินไป
ก็จะเหมือนมีไฟแผดเผา
เหมือนฉันในวันนี้ที่เจ็บ
คิดถึงเธอเมื่อไร ปวดร้าว
มันหลอนในใจตัวเรา
โง่เขลาที่เรายังลืมเธอ ไม่ลงเสียที

แล้ว ฉันก็ได้ซึ้ง
การจะลืมคนรักสักคนมันไม่ง่าย
จะพยายามลืมเธอก่อนถึงวันตาย
ยอมรับในใจวันนี้ยังมีแต่เธอ

วันเวลาเปลี่ยนแปลงทุกๆ อย่าง
ประสาอะไรกับใจคนเราแค่นี้
ไม่รักกันแล้ว ก็มองไม่เห็นความดี
นี่คือความจริงที่มันปวดร้าว

แม้จะบอกว่ารักจากปาก
ถ้ารักมันเป็นเหตุผลทางใจ
ใครหลงงมงายเกินไป
ก็จะเหมือนมีไฟแผดเผา
เหมือนฉันในวันนี้ที่เจ็บ
คิดถึงเธอเมื่อไร ปวดร้าว
มันหลอนในใจตัวเรา
โง่เขลาที่เรายังลืมเธอ ไม่ลงเสียที

แม้จะบอกว่ารักจากปาก
ถ้ารักมันเป็นเหตุผลทางใจ
ใครหลงงมงายเกินไป
ก็จะเหมือนมีไฟแผดเผา
เหมือนฉันในวันนี้ที่เจ็บ
คิดถึงเธอเมื่อไร ปวดร้าว
มันหลอนในใจตัวเรา
โง่เขลาที่เรายังลืมเธอ ไม่ลงเสียที

See also:

118
118.45
CoSang Pe' Chi Nun Crere Lyrics
Último De La Fila Dios de la Lluvia Lyrics