คิว (Q) หรือผู้หญิงชอบคนเลว Lyrics

เพราะว่าฉันนั้น มันไม่เคยหลอกเธอใช่ไหม
หรือเพราะว่าฉันนั้นมันจริงใจกับเธอ เธอจึงไม่รัก เธอจึงไม่สน
คนที่ทุ่มเทใจอย่างฉัน

เพราะว่าฉันนั้นมัน ไม่เคยหลอกเธอใช่ไหม
หรือเพราะว่าฉันนั้นมันซื่อสัตย์เกินไป
ไม่เคยเจ้าชู้ ไม่เคยมองใคร คงหน้าเบื่อไปสำหรับเธอ

เขาเจ้าชู้เธอว่าน่าสนใจ เอาแต่ใจยิ่งดี
เขายิ่งหลอกลวงให้เธอชำเท่าไร เธอยิ่งมอบใจของเธอ

หรือผู้หญิงนั่นชอบคนเลว เลวเท่าไรยิ่งดี
มันยิ่งกระตุ้นให้เธอมอบหัวใจ
หรือว่าเธออยากให้ฉันเลว ที่จริงฉันยังมีมากมาย
แต่ฉันไม่เคยคิดใช้มันกับเธอ

เพราะว่าฉันนั้นมัน ไม่เคยหลอกเธอใช่ไหม
หรือเพราะว่าฉันนั้นมันซื่อสัตย์เกินไป
ไม่เคยเจ้าชู้ ไม่เคยมองใคร คงหน้าเบื่อไปสำหรับเธอ

เขาเจ้าชู้เธอว่าน่าสนใจ เอาแต่ใจยิ่งดี
เขายิ่งหลอกลวงให้เธอชำเท่าไร เธอยิ่งมอบใจของเธอ

หรือผู้หญิงนั่นชอบคนเลว เลวเท่าไรยิ่งดี
มันยิ่งกระตุ้นให้เธอมอบหัวใจ
หรือว่าเธออยากให้ฉันเลว ที่จริงฉันยังมีมากมาย
แต่ฉันไม่เคยคิดใช้มันกับเธอ

หรือผู้หญิงนั่นชอบคนเลว เลวเท่าไรยิ่งดี
มันยิ่งกระตุ้นให้เธอมอบหัวใจ
หรือว่าเธออยากให้ฉันเลว ที่จริงฉันยังมีมากมาย
แต่ฉันไม่เคยคิดใช้มันกับเธอ

See also:

118
118.83
Tsubasa Chronicle Second Season BLAZE Lyrics
Mutantes Vida De Cachorro Lyrics