Pink 03 ผู้หญิง...ลืมยาก Lyrics

เธอเป็นผู้ชาย เธอก็คงจะไม่ลำบาก
คงไม่ยากเย็น กับการลบเลือน
เรื่องของเหล่านั้น เพียงแค่ข้ามคืน
นานลืมร้อยพัน วันที่ผ่าน
แค่เธอนั้น ได้พบใครอีกคน
กับตัวฉันเอง ตรงข้ามกันกับเธอทุกอย่าง
เพียงแค่วูบเดียว ที่ฉันคิด ถึงเรื่องเหล่านั้น
ก็มีน้ำตา ยังเสียใจอย่างนี้มานาน
อาจมีใครที่ดี ผ่านเข้ามา
ก็ยังไม่ลืมบางคนที่คุ้นตา
.เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิง ที่จริงแล้วลืมยาก
ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ
อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอ
ไม่รู้วันไหน ต้องรอถึงเมื่อไหร่
หรือต้องรอถึง วันตาย จะลืมเธอ
....ดนตรี.......
อาจเป็นเพราะเธอ มีหัวใจเพื่อวันข้างหน้า
แต่ตัวฉันเอง วางหัวใจไว้กับความหลัง
ภาพที่เห็นกัน ดูเหมือนฉันดีขึ้นทุกอย่าง
แต่ความจริง ไม่ใช่เลย รอยยิ้มอย่างเคยที่มี
มันหายไป .เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิง
ที่จริงแล้วลืมยาก ถ้าลองรักใครมาก
ก็มักจะฝังใจ อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอ
ไม่รู้วันไหน ต้องรอถึงเมื่อไหร่
หรือต้องรอถึง วันตาย จะลืมเธอ
....ดนตรี......
.เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิง ที่จริงแล้วลืมยาก
ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ
อยากทำให้ได้ เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน
ต้องรอถึงเมื่อไหร หรือต้องรอถึงวันตาย จะลืมเธอ.

See also:

118
118.88
Rosalinda van Dijkhorst Carry me Lyrics
Feliz No Cumpleaños Hay Un Monstruo En Mi Frigobar Lyrics