ost.รักเกิดในตลาดสด (อาร์ม ศิริโรจน์) ขอให้เป็นเธอ Lyrics

ใจที่ฉันมีอยู่เพียงหนึ่งใจ อยากฝากไว้ที่ใครสักคน
คนที่ปลอบใจ ในวันที่ร้อนรน คนที่ห่วงใยกันและกัน

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

เต็มใจและยินดีที่จะรอ แค่เพียงขอสักคำที่อยากฟัง
บอกกันได้ไหม บอกว่ารักสักคำ ให้มีความหวังในหัวใจ

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ

See also:

118
118.92
Indira- MOJ ZIVOTE Lyrics
Ivoryline And The Truth Lyrics