hum ก่อนราตรีนี้.wma Lyrics

t__le: ก่อนราตรีนี้
Artist: HUM
Album: ฮัม
Label: Go Dung

ดึกแล้วนะใยเจ้ายังไม่หลับ ครุ่นคิดเรื่องใดอยู่หรือจอมขวัญ
ค่ำนี้ช่างเยือกเย็น ข้าเห็นแล้วใจสั่น หลับเถิดจอมขวัญ เจ้าเอย

เหนื่อยนักทั้งวันให้พลันพักผ่อน ปัดหมอนที่นอนก่อนเจ้าหลับฝัน
ถึงตัวข้าจะไกล เจ้าเห็นไหมดาวนั่น จะกล่อมนวลเจ้าให้นอน ฝันดี

ข้าจะเฝ้าส่งใจไปในความฝัน กอดเจ้าพลัน ใต้จันทร์คืนนี้
ให้เจ้าอุ่น และนอนหลับลงทันที ก่อนราตรี จะหนีเจ้าไป

ดึกแล้วนะใยเจ้ายังไม่หลับ ครุ่นคิดเรื่องใดอยู่ฤๅจอมขวัญ
หยุดพักให้คลายใจ รู้ไว้ข้าคอยเฝ้า จะกล่อมนวลเจ้าให้นอน ฝันดี

หยุดพักให้คลายใจ รู้ไว้ข้าคอยเฝ้า จะกล่อมนวลเจ้าให้นอน ฝันดี

See also:

118
118.107
Los Autenticos Decadentes Me morí de la risa Lyrics
Smashing Pumpkis An Ode To No One Lyrics