02 ไม่อยากหายใจ Lyrics

นับตั้งแต่วันที่เธอได้จากไป ชีวิตไม่เหลือใคร
ไม่พบเจอผู้คน ไม่รับรู้สิ่งใดฉันไร้ความหมาย

*ใจเจ็บจนอยากหนี จากความจริงที่ไม่มีเธอแล้ว

**ไม่อยากจะหายใจ อีกแล้วเวลาจากนี้ ไม่มีความหมาย
เมื่อไม่เหลือใครอีกแล้ว หมดแล้ว...ตั้งแต่วันที่เธอ(ต้อง)(จาก)ไป

ภาพเธอสับสน วกวนในจิตใจ ไคว่คว้าซักเท่าไรพบเพียงว่างเปล่า

*/**

See also:

118
118.107
KIBA solar wind Lyrics
KIBA Very Very Lyrics