08 Hear me Lyrics

Hear me..

Hear me..

Hear me.. Can you hear me?

Hear me.. ah

Feel me.. Can you feel me?

Feel me.. ah

Bleed my love

Hear me.. Can you hear me?

Hear me, I'm screaming out loud.

Hear me, Can you feel me?

Hear me..

Hear me.. Can you sense me?

Breath me in..

See me.. Can you taste me?

Feel me..

ah.. I'll scream it till I die..

ah.. I'll love you till I die..

Die..

See also:

118
118.107
Gino Paoli Lei sta con te Lyrics
The Posies Throwaway Lyrics