Karel Kryl Monology Lyrics

Do čtverce patia
stín padá mezi slova.
Mlčíme - ty i já -,
pak promluvíme znova,
život je prožitý
a v rohu mlčí běsi:
mluvíme - já i ty -,
a nerozumíme si.

Zšeřelou krajinou
jde žebrák žití mého.
Já myslím na jinou -
ty myslíš na jiného;
zraněný pária -
a pýcha baronesy:
mluvíme - ty i já -,
a nerozumíme si.

Dva u jednoho stolu
nad vázou s květinami -
dvě písně lhané v mollu -
dvě lodi mezi krami.
A slina z dračí tlamy
ve sklínce alkoholu:
tím více jsme tu sami,
čím déle jsme tu spolu.

Ta da da da da da ...

Za řevem diskoték
a světa, kde se vraždí,
jsme blízko - na dotek -,
a přece oba za zdí;
myslíce na city,
jež byly - kdysi - kdesi,
mluvíme - já i ty -,
a nerozumíme si.

Za slovy slova jdou
a nevydají větu.
Pod tlící hromadou
nedarovaných květů,
dekretů na byty
a dýchaného smogu
mlčíme - já i ty -
v dvojitém monologu.

Jen slina z dračí tlamy
ve sklínce alkoholu;
tak neskonale sami -
tak nekonečně spolu,
dva u jednoho stolu -
dvě lodi mezi krami...
Je předaleko k molu
a temno nad vodami...

Ta da da da da da ...

See also:

119
119.1
PENGUIN VILLA พร Lyrics
Peerapat Tenwong feat. Tor Saksit Tam Klang Duang-Dow Lyrics