ทวินโซล เกลียด Lyrics

เกลียด
ทวินโซล
Cดนตรี
เมื่อความรักของเรา
เป็นอดีตไป
ฉันคิดว่าเธอได้ตาย
ตายไปจากฉัน
ไม่โทษตัวเองหรือเธอ
หรือแม้แต่เขาคนนั้น
อยากลืมคืนวันที่ฉัน
นั้นเคยมีเธอ
แต่ความจริงแล้วฉัน
นั้นลืมไม่ได้
ฉันคิดว่าเธอนั้นตาย
ยิ่งจำยิ่งพร่ำเพ้อ
เกลียดตัวเองที่ยังไม่ลืม
เกลียดเขาที่มาพรากเธอ
ฝืนบอกตัวเองเสมอ
ว่าฉันเกลียดเธอจริงจริง
เกลียดเธอจริงจริงเลย
ไม่เคยเกลียดใครอย่างนี้
เกลียดเธอทุกนาที
ที่ใจฉันคิดถึง
เกลียดเธอที่ทิ้งไป
ปล่อยให้ฉันเพ้อรำพึง
อาจเพราะรักเธอมากจึง
เกลียดเธอจนหมดหัวใจ
.
แต่ความจริงแล้วฉัน
นั้นลืมไม่ได้
ฉันคิดว่าเธอนั้นตาย
ยิ่งจำยิ่งพร่ำเพ้อ
เกลียดตัวเองที่ยังไม่ลืม
เกลียดเขาที่มาพรากเธอ
ฝืนบอกตัวเองเสมอ
ว่าฉันเกลียดเธอจริงจริง
เกลียดเธอจริงจริงเลย
ไม่เคยเกลียดใครอย่างนี้
เกลียดเธอทุกนาที
ที่ใจฉันคิดถึง
เกลียดเธอที่ทิ้งไป
ปล่อยให้ฉันเพ้อรำพึง
อาจเพราะรักเธอมากจึง
เกลียดเธอจนหมดหัวใจ
เกลียดเธอจริงจริงเลย
ไม่เคยเกลียดใครอย่างนี้
เกลียดเธอทุกนาที
ที่ใจฉันคิดถึง
เกลียดเธอที่ทิ้งไป
ปล่อยให้ฉันเพ้อรำพึง
อาจเพราะรักเธอมากจึง
เกลียดเธอจนหมดหัวใจ

See also:

119
119.20
Soundtrack Namak Lyrics
Válogatás Egy csillag gyúl Lyrics