Silly Fools Juicy -03- ผิดที่ไว้ใจ Lyrics

อยากให้ลมหายใจสุดท้าย
ได้หมดไปในตอนนี้
มันเจ็บจนเกินรับไหวหัวใจ
จงหลับไหลไปเสียที
มันผิดที่ฉันเอง
ที่เฝ้ารักจนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
มันผิดที่ฉันเองที่ง่ายนักของตายก็มีความหมายแค่นั้น
มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ
ผิดตรงที่ไว้ใจ ฉันมองตัวเธอผิดไป
อยากให้เสียงหัวใจสุดท้าย ได้หยุดไป ในตอนนี้
ความเจ็บปนความเสียใจรักเธอมากไป จงจากไปเสียที
มันผิดที่ฉันเอง ที่เฝ้ารักจนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
มันผิดที่ฉันเองที่ง่ายนักของตายก็มีความหมายแค่นั้น
มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ
ผิดตรงที่ไว้ใจฉันมองตัวเธอผิดไปมันผิดไป...ผิดไป...

See also:

119
119.21
Mikael Wiehe Ska nya röster sjunga Lyrics
Santana Harmes Lyrics