P2Warship เชือกบางบาง Lyrics

เธอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด ในวันนี้มีใครหรือไม่
อยากให้รู้ว่าใจของฉันยังมีแค่...เธอ
สิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน ความผูกพันที่เคยให้เธอ
ในวันนี้เมื่อเราไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าหายไป

* เหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้
เหมือนมีเชือกบาง บางคอยมัดที่ใจ
เหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้ กับใจ......ใจของฉัน......

** ฉันยังคงรัก....อยู่ แม้จะรู้เรื่องเรานั้นเป็นอย่างไร
ฉันยังไม่ทิ้ง....ไป ไม่มีใครทำลายเชือกเราเส้นนี้
จบไปแล้ว.....ก็รู้ดี แต่ยังมี....ความปรารถนาดี.....ให้เธอ......ไม่เคยเปลี่ยน

ฉัน ยังไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ อาจรอจนหมดลมหายใจ
ที่มันคงอาจทำให้ฉันได้ลืมภาพเธอ
ในวันนี้เราไม่พบกัน ได้แต่หวังให้เธอพบเจอ
ใครก็ตามที่ปกป้องเธอดูแล...หัวใจ...

(ซ้ำ * , **)

(ซ้ำ **)

See also:

119
119.27
朱韻詩 聽見 Lyrics
Wemj Feat. Francy La Rondine ( Gabry Ponte Remix ) Lyrics