Lift & Oil รมณ์บ่จอย Lyrics

ทำเป็นไม่เห็นหัว เลี่ยงๆแล้วคิดจะเดินผ่าน เพราะเขาคนนั้น ที่ฉันไม่รู้เป็นใคร
ทำไม่รู้ไม่ชี้ เบ้อใบ้แกล้งบ้าความจำเสื่อม เลอะๆเลือนๆ ไม่เห็นจะทักทายกัน

เจ็บ แบบเสียฟอร์ม โดนเธอเฉยเมยใส่ เล่นเอาซะงง
บอก ให้ถอยไป เอ๊ะนี่เธอยังไง บอกเราให้ไปไกลๆ

รมณ์บ่จอย อ่ะ รมณ์บ่จอยโอ้ย ดูซิเธอมาเชิดใส่ รมณ์บ่จอยเมื่อเราได้มาเห็นตำตา
ทำกะเราอย่างคนไม่เคยรัก ทำเหมือนไม่เคยรู้จัก ทำเป็นหัวหลัก หัวตอ

เรื่องไม่ใช่เล็กๆ นั่งเช็คคิดเรื่องเธอใจเปลี่ยน วนๆเวียนๆ คิดๆแล้วกลุ้มใจจัง
ใจเรามันเป็นงง ตกลงกันไว้ในวันก่อน วันนี้ยอกย้อน เลิกรักฉันได้ยังไง

เจ็บ แบบเสียฟอร์ม โดนเธอเฉยเมยใส่ เล่นเอาซะงง
บอก ให้ถอยไป เอ๊ะนี่เธอยังไง บอกเราให้ไปไกลๆ

รมณ์บ่จอย อ่ะ รมณ์บ่จอยโอ้ย ดูซิเธอมาเชิดใส่ รมณ์บ่จอยเมื่อเราได้มาเห็นตำตา
ทำกะเราอย่างคนไม่เคยรัก ทำเหมือนไม่เคยรู้จัก ทำเป็นหัวหลัก หัวตอ

รมณ์บ่จอยอ่ะรมณ์บ่จอยโอยโอ้ย รมณ์บ่จอยอ่ะรมณบ่จอยโอ๊ย โอ๊ะๆๆๆโอ๊ย โอ๊ย
รมณ์บ่จอยอ่ะรมณ์บ่จอยโอย

รมณ์บ่จอย อ่ะ รมณ์บ่จอยโอ้ย ดูซิเธอมาเชิดใส่ รมณ์บ่จอยเมื่อเราได้มาเห็นตำตา
ทำกะเราอย่างคนไม่เคยรัก ทำเหมือนไม่เคยรู้จัก ทำเป็นหัวหลัก หัวตอ

รมณ์บ่จอย อ่ะ รมณ์บ่จอยโอ้ย ดูซิเธอมาเชิดใส่ รมณ์บ่จอยเมื่อเราได้มาเห็นตำตา
ทำกะเราอย่างคนไม่เคยรัก ทำเหมือนไม่เคยรู้จัก ทำเป็นหัวหลัก หัวตอ

รมณ์บ่จอยอ่ะรมณ์บ่จอยโอย

See also:

119
119.37
New Main Street Singers The Good Book Song Lyrics
don miguelo ft arcangel el mofle Lyrics