03 Peck Aof Ice น่ารัก น่า love Lyrics

โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว

โอ๊ะ โอ โอะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ จีบเธอได้มั้ย
โอ๊ะ โอ โอะ โอ มันถูกใจ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ
มันทนไม่ไหวแพ้ใจในความน่ารัก

เป็นแฟนเธอแค่เพียงวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้อยู่ได้ใกล้ชิดวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้เป็นคนสำคัญ ควงเธอแค่สักวัน
มันก็สุขหัวใจมากกว่าอะไรแล้ว

ก็เธอน่ารักจริงๆ ก็เธอน่ารักจริงๆ
ขนาดว่ามีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่
ก็เธอน่ารักจริงๆ ทำเอาใจเพ้อไม่หยุด
ตัวมันแทบทรุด ล้มทั้งยืนแค่เธอยิ้มให้กัน

โอ้ว โอ้วว โอ้ โอววววว
โอ้ว โอ้วว โอ้ โอววววว

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอโอ๊ะ มันตกหลุมรัก
โอ๊ะ โอ โอะ โอ ถอนตัวไม่ไหว
โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ โอ
เธอรู้มั้ยคลั่งเธอจะตายอยู่แล้ว

เป็นแฟนเธอแค่เพียงวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้อยู่ได้ใกล้ชิดวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้เป็นคนสำคัญ ควงเธอแค่สักวัน
มันก็สุขหัวใจมากกว่าอะไรแล้ว

ก็เธอน่ารักจริงๆ ก็เธอน่ารักจริงๆ
ขนาดว่ามีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่
ก็เธอน่ารักจริงๆ ทำเอาใจเพ้อไม่หยุด
ตัวมันแทบทรุด ล้มทั้งยืนแค่เธอยิ้มให้กัน

เป็นแฟนเธอแค่เพียงวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้อยู่ได้ใกล้ชิดวันเดียว (ก็เอานะ)
ได้เป็นคนสำคัญ ควงเธอแค่สักวัน
มันก็สุขหัวใจมากกว่าอะไรแล้ว

ก็เธอน่ารักจริงๆ ก็เธอน่ารักจริงๆ
ขนาดว่ามีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่
ก็เธอน่ารักจริงๆ ทำเอาใจเพ้อไม่หยุด
ตัวมันแทบทรุด ล้มทั้งยืนแค่เธอยิ้มให้กัน

ก็เธอน่ารักจริงๆ ก็เธอน่ารักจริงๆ
ขนาดว่ามีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่
ก็เธอน่ารักจริงๆ ทำเอาใจเพ้อไม่หยุด
ตัวมันแทบทรุด ล้มทั้งยืนแค่เธอยิ้มให้กัน

See also:

119
119.51
Ricardo arjona Ricardo Arjona - 04 - Historia De Taxi Lyrics
KSA023-12 Salvame Lyrics