עממי אנו נושאים לפידים Lyrics

אנו נושאים לפידים
בלילות אפלים.
זורחים השבילים מתחת רגלינו
ומי אשר לב לו
הצמא לאור -
ישא את עיניו וליבו אלינו
לאור ויבוא!

נס לא קרה לנו -
פך שמן לא מצאנו.
לעמק הלכנו
ההרה עלינו
מעיינות האורות
הגנוזים גילינו.

נס לא קרה לנו
פך שמן לא מצאנו
בסלע חצבנו עד דם -
ויהי אור!

See also:

119
119.58
Big Sexy Pagherete le vostre pene Lyrics
Big Sexy Made in italy Lyrics