ขวัญ อุษามณี จะเชื่อเธอ (OST.เสี่ยงลวงเสี่ย Lyrics

ใครจะมาเข้าใจหัวใจเธอ ได้ดีเท่าชั้นอีก
จะมีใครเข้าใจถึงตัวเธอ ได้ดีเท่าชั้นอีก
ในเวลาที่ใครไม่เข้าใจ ที่ใครไม่รับฟัง
ในเวลาที่ใครไม่เชื่อเธอ แต่เธอก็มีชั้น
สิ่งที่ใครเขา มองเธอ กำหนดให้เป็นอย่างไร
ก็จะเชื่อเธอ (และชั้นจะฟังแค่เธอ)
จะไม่เชื่อใคร (ชั้นจะเชื่อในตัวของเธอ)
และไม่สำคัญว่าใครจะมองเธอเช่นไร
ก็จะเชื่อเธอ (ฟังคำของเธอ)
จะเชื่อใจ คอยเคียงข้างกาย
อาจจะไม่เหลือใคร...ขอเธอมั่นใจว่าเธอยังมีชั้น
(...เสมอไป)
(ย้อน-...แต่เธอนั้นยังจะมีชั้น)
นานเพียงพอที่จะอยู่ข้าง ข้างเธอ ได้เรียนได้รู้ใจ
นานเพียงพอที่จะไม่เชื่อใคร ที่มองเธอเช่นนั้น
คำบางคำและสิ่งที่เธอทำ ที่คนแค่มองผ่าน
ความเป็นจริงข้างในตั้งหลายอย่าง
ที่คนไม่เคยรู้

See also:

119
119.62
Giuliano Zovem prijatelje moje Lyrics
Rodney Crowell Wandering Boy Lyrics