IRINA LOGHIN IRINA LOGHIN - De Ce Mama, De Lyrics

Irina Loghin
Bunã mãicuþã,dragã tãicuþã

Strofa 1:
De ce mamã, de ce tatã
M-aþi iertat de prima datã
M-aþi iertat ºi m-aþi iubit
ªi eu iaraºi am greºit
*Bunã mãicuþã,dragã tãicuþã
Bine n-aþi fãcut
V-aþi fãcut de mine milã
Când eram doar o copilã
*---//-------
Strofa 2:
Mi-aþi dat tot ce-aveaþi în casã
Sã-mi fie viaþa frumoasã
M-aþi þinut cu zile bune
Sã nu ºtiu ce-i rãu în lume
*---//---------
Pentru mine aþi muncit
ªi nu mi-aþi cerut nimic
*---//----------
Strofa 3:
Mult putea sã-mi foloseascã
Doar o palmã pãrinteascã
Doar o palmã ºi-o povaþã
Sã nu fac glumã din viaþã
*---//----------
Sã fi plâns eu de copilã
Nu sã-mi plângeþi voi de milã
*---//-----------
Strofa 4.
Vã cer din suflet iertare
Pentru zilele amare
Mi-aþi fãcut viaþa seninã
De flori ºi de soare plinã
Bunã mãicuþã, dragã tãicuþã
Azi vã dãruiesc
Gândul meu cel mai frumos,
Cântecul cel mai duios
Bunã mãicuþã, dragã tãicuþã
Ce mult vã ïubesc

See also:

119
119.81
Marx, Richard Hazard Lyrics
Denis Elias Sigue brillando Lyrics