Groove Riders 04 - แค่เธอก็พอ (Karaoke Version) Lyrics

สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึก สิ่งที่ฉันไม่เคยจะนึกว่ามี
แต่แล้วฉันก็พบจาก ได้พบจากเธอ เธอคนนี้

แค่เธอก็พอ ฉันไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้วแค่คนนี้

จะไม่มีวันรักใคร และจะไม่มีวันไปไหน
ฉันสัญญาว่าฉันจะ จะรักกับเธอเป็นคนสุดท้าย

แค่เธอก็พอ ฉันไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้วแค่คนนี้

แค่เธอก็พอ ฉันไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้วแค่คนนี้

จะไม่มีวันรักใคร(ไม่มีไม่มี) และจะไม่มีวันไปไหนสักที
ฉันสัญญาว่าฉันจะ จะรักกับเธอแค่คนๆนี้ (สัญญาๆ)

แค่เธอก็พอ ฉันไม่ขอมากกว่านี้
แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขออะไรอีก
แค่เธอก็พอ ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว
ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว ชีวิตฉันเพียงพอแล้ว
กับคนนี้

See also:

119
119.101
nick cave Hidding All Away Lyrics
Tengo Anabel y Pablo Lyrics