ezginin gunlugu Papatya Lyrics

boynu bukuk bir papatya
olduguma bakip da
senden vaz gectim sanip
sakin aldanma

yedi kat yerin altindan orgutlenip
takiliverdim sacinin arasina

See also:

119
119.101
Marilyn Manson This Is The New Shit - Live at Rock Am Ring Lyrics
Blizanci Propadam Ti Lagano Lyrics