Ster ทุกเวลาที่หายใจ Lyrics

ถึงแม้เราจะจบวันฝันไป แต่ยังมีเธอในใจไม่คิดเปลี่ยน
ถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนเวียน ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

เพราะคนหนึ่ง อยู่ในใจ ของคนหนึ่ง เก็บไว้ ไม่เคยจะลืม

ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ

See also:

119
119.110
ดิอินโนเซนส์ สอบตก Lyrics
Shakedown At Night (Mousse T remix) Lyrics