My Linh Ben Doi Hiu Quanh Lyrics

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà s_____ồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một ngày kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà s_____ồn thế
Giật mình tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

See also:

119
119.113
พิยะดา หาชัยภูมิ (เอิ้น) feat. Scrub ยังอยากรู้ Lyrics
Al Stewart Sergio Lyrics