01 Cover Girls แด่คนคนนั้น Lyrics

Annita----->อยากจะส่งเพลงๆนี้ ทำนองนี้ให้ใครสักคนหนึ่ง
คนที่อยู่ในความฝันที่สักวันฉันนั้นจะเจอเขา

ZAZA ----->และในวันเวลานี้ คนคนนั้นคงรอฉันอยู่เหมือนกัน
หวังว่าอาจจะมีวันนั้น ได้พบกันไม่ช้าและไม่นาน

Cover girls -----> แด่คนคนนั้น คนที่ฉันยังไม่เจอ
คนที่ยังคงมองเหม่อรอจะเจอฉันเช่นกัน
แด่ใครคนคนนั้น ที่ยังไม่รู้อยู่หนใด
ฝากเสียงเพลง ๆ นี้ไป ขอให้เขาได้รับฟัง

China Dolls----->(ฟังฉันอยู่ไหม อยากรู้จัง
อยู่ไกลกันมากมายรึเปล่า อยากจะได้รู้)

Ya Ya Ying ---->นี่คือเพลงแทนใจฉัน แทนความฝัน ที่ยังไม่เป็นจริง
อยากจะบอกคนในฝัน แล้วพบกันวันนึงอีกไม่ช้า

3G---->และในวันเวลานี้ จะดูแลและรักษาเก็บหัวใจ
ไว้ให้หนึ่งคนคนนั้น ไม่รู้ใคร แต่รู้ว่าต้องเจอ

Annita -----> ฝากเสียงเพลง ๆ นี้ไป

Cover girls -----> แล้วเราคงได้พบกัน

See also:

119
119.113
Jesus Culture How He Loves Lyrics
The Presets Yippyo-ay Lyrics