05 แด่คนช่างฝัน Lyrics

อย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี
เพราะเราเกิดมาในโลกแห่งเสรี
อย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี
มองดาวบนฟ้าเราก็เป็นได้แค่ฝัน
ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ใจเอ๋ยใจของมนุษย์
สุดจะลึกที่จะพรรณนา

จึงอยากกู่ร้องเป็นท่วงทำนองของชีวิต
ถึงอดีตบางครั้งยังปวดร้าว
แม้นบทเพลงที่เคยร้องรำทุกค่ำเช้า
นี่ชีวิตเราหรือใครเค้าเป็นเจ้าของ
มาเถอะคนดีแด่คนช่างฝัน
อย่าให้มันต้องกลายเป็นฝันร้าย
มองฟ้าคืนนี้ยังมีดวงดาวดูพราวพราย
แค่อยากรู้ใครคือเจ้าของเธอ

อย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี
เพราะเราเกิดมาในโลกแห่งเสรี
อย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี

See also:

120
120.4
Frankie Beverly Before I Let Go Lyrics
Al Jaren Vrijgezel Leen Zijlmans Lyrics