Acappella7 ทั้งทั้งที่รู้TUNG TUNG TEE RU Lyrics

รู้ว่าตอนนั้น ถ้าฉันกล้าบอกว่ารักไป
คงไม่ต้องเจ็บ ต้องเก็บไว้ ทิ้งให้ใจมันค้างคา
แล้วในวันนี้ เธอให้รักกับเขาที่เข้ามา
ฉันดูออกจากสายตา จึงได้รู้ว่าทำผิดพลาดไป

ยิ่งเธอกับเขาใกล้ชิดผูกพัน
ยิ่งทำให้ฉันและเธอห่างไกล
หากเก็บความรู้สึกที่มีตลอดไป
แล้วฉันจะทนและอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไร

ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันอาจสายเกินไป แค่รักคำเดียว
ไม่พอเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้
แต่อยากให้ได้ยิน ถึงแม้ไม่เปลี่ยนอะไร
ยังดีกว่าเก็บคำนั้นไว้ ไม่พูดมันออกมา

รู้ว่าตัวฉัน ทำได้แค่บอกกับหัวใจ
วันนี้ที่เจ็บ ต้องจำไว้
ถ้ารักใครต้องกล้าพอ แม้ว่าสุดท้าย
ไม่ได้รักที่หวังไว้ครอบครอง
ก็ยังดีกว่าเฝ้ารอบอกคำนั้นในวันที่สายไป

ยิ่งเธอกับเขาใกล้ชิดผูกพัน
ยิ่งทำให้ฉันและเธอห่างไกล
หากเก็บความรู้สึกที่มีตลอดไป
แล้วฉันจะทนและอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไร

ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันอาจสายเกินไป
แค่รักคำเดียวไม่พอเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้
แต่อยากให้ได้ยิน ถึงแม้ไม่เปลี่ยนอะไร
ยังดีกว่าเก็บคำนั้นไว้ ไม่พูดมันออกมา

ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันอาจสายเกินไป
แค่รักคำเดียวไม่พอเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้
แต่อยากให้ได้ยิน ถึงแม้ไม่เปลี่ยนอะไร
ยังดีกว่าเก็บคำนั้นไว้ ไม่พูดมันออกมา

แม้รักคำเดียวไม่พอเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้
(แต่อยาก) แต่อยากให้ได้ยิน (ให้เธอได้ยิน)
ว่าฉันรู้สึกยังไง (ความลับของใจ)
ยังดีกว่าเก็บความรักเอาไว้ ไม่พูดมันออกมา

See also:

120
120.45
Strom & Wasser CDU-Tango Lyrics
馬宜中, 王新蓮 风中的早晨 Lyrics