X-Track 9 อีกคนที่ห่วงใย พิมพ์มาดา Lyrics

อยากเป็นลมพัดอ่อน ให้เธอตอนที่ร้อนใจ
พัดพาทุกข์โศกโรคภัย ให้ห่างไกลจากคนดี
อยากเป็นดังแสงเทียน อยู่ข้างเคียงเธอทุกที่
มืดมนไร้ดาวดวงนี้ ให้มีวันก้าวเดินต่อไป
ให้เธอรู้ว่ามีอีกคนที่ห่วงใย และจะอยู่เฝ้าดูเธอถึงฝัน
ให้เธอมั่นใจ และไม่ยอมไหวหวั่น เพราะฉันจะเป็นแรงให้เธอ
อยากเป็นดังหมอนอุ่น ให้เธอหนุนยามเหนื่อยนอน
ให้เธอฝันดีทุกตอน คอยร้องกล่อมเธอทุกคืน

See also:

120
120.48
Gwen Stefani I'm just a girl Lyrics
Soundtrack I Found A Reason Lyrics