Skyforger Esat kaa viiri Lyrics

Pec Ziemassvetku kaujam strelniekiem atputa nebija ilga,
23.janvari vaciesi sak uzbrukumu, lai atgutu nesen zaudeto Lozmetejkalnu.
Tas bija pasas asinainakas kaujas Rigas fronte.

30 gradu sals
ledu kalts Lozmetejkalns
celieties, strelnieki, elpot klust gruti
frici surp gazes ladinus suta
ta ka dobja aizkapa balss
ierucas pirmais lielgabals
un viesuluguns vel neredzeta
jau pari jums drazas ka naves vetra
visums piepildas arprata auriem
liekas ar pasauli sodien bus cauri
bet sakodiet zobus naida kvele
jums janoturas sai zemes strele

Esat ka viri
Ka zemgalu karaviri
Esat ka viri sirdis savas no bailem brivi

Nak vacu kedes melnam masam
Klusedamas, sejam cietam un asam
Jaatgust tiem Lozmetejkalns
Asinis janomazga savs kauns
Zem vinu trieciena krievu dalas
Notric, celas un atpakal velas
Turieties, latviesi, jus nedrikstat gurt
Jo sodien si kauja jumsjaiztur!

Saujot parkarst sutenu stobri
Durkli cert miesas asinu robus
Lidz pedejai robezai uzvilkts viss speks
Tagad vai nekad vairs, cilveks klust zvers

Tur citur aiz makoniem spozi saulite spid
Bet seit tikai sals, sausmas un nave ik brid'

Esat ka viri
Ka isteni karaviri
Jums jabut ka viriem
Sirdis savas no bailem briviem

" Esat ka viri" - 5.Zemgales pulka kaujassauciens

See also:

120
120.49
Stan Bush Can't Hide Love Lyrics
Natalia Feels So Good Lyrics