เมื่อดอกรักบาน คืนหนึ่ง Lyrics

คืนหนึ่งยังซึ้งตรึงใจ ตรึงใจเรา
ฉันเฝ้าอิงแนบแอบอกอุ่น
ลมโบยโชยกลิ่นผกา-กรุ่น
รุ่งอรุณเริ่มลางสว่างฟ้า

เธอประคองตระกองกอด ตระกองกอดยอดรัก
ฉันขอสมัครขอรักชั่วชีวา
ขอเตือนเธออย่าลืมวาจา
ที่เคยสัญญากันไว้ในคืนนั้น

See also:

120
120.55
Split Falling Lyrics
Mónica Naranjo - [EMG] Sacrificio (Corky Mix) Lyrics