Kai jo Brother รอ Lyrics

ค่ำคืนมีดาว ดวงจันทร์ส่องสกาว อยู่เป็นคู่เคลียคลอ

คนนี้คู่คนนั้น ดื่มว๊อดก้าเต้นรำ ฟังเสียงดนตรี

แต่ใยฉันเดียวดาย จันทร์เจ้าเอ๋ยรู้ไหม ดวงใจฉันเดียวดาย

บอกกับจันทร์ได้ไหม เธอคนนั้นอยู่ไหน ปล่อยให้ฉันรอ

จันทร์เจ้าเอ๋ยรู้ไหม เธอจะรู้บ้างไหม ว่ามีใครเขารอ

ได้แต่รอ ร๊อ รอ ตั้งตารอ ร๊อ รอ ฉันจะรอเธอ**

อยากจะรออีกนิด อยากจะรออีกหน่อย อยากจะรออีกนิดหน่อยคืนที่ดาวเต็มฟ้า จันทร์ที่กลางนภา รอเธอกลับมา

ค่ำคืนนี้ยังจำ คืนที่เธอกับฉัน อยู่เป็นคู่เคลียคลอเคย

สัญญาร่วมกัน บนพื้นทรายพื้นนั้น โอ้..คืนกระทบฝั่ง

ค่ำคืนนี้เดียวดาย จันทร์เจ้าเอ๋ยรู้ไหม ดวงใจฉันเดียวดาย

บอกกับจันทร์ได้ไหม เธอคนนั้นอยู่ไหน ปล่อยให้ฉันรอ**

See also:

120
120.60
Ben Folds Five - 11 The last Polka Lyrics
Schnuffel Ich Hab' Dich Lieb Lyrics