Yokee Playboy สบายสไตล์ Lyrics

Em F#m7 Bm7
* ฉันนั้นมันสบาย สบาย ยังสบายดี
Em F#m7 Bm7
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ตามสไตล์
Em F#m Bm7
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ยังสบายดี
Em F#m7
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ตามสไตล์ (ฉัน)

Em F#m7
ยุ่งจัง แต่ละวัน แต่ละวัน แต่ละวัน แต่ละวัน
Bm7 Em
ยุ่งมันอยู่เรื่อยไป
F#m7
แต่ละที แต่ละที แต่ละที แต่ละที แต่ละที
Bm7 Em
เขาเองบอกว่าดี
F#m7
แต่ก็ดี แต่ก็ดี แต่ก็ดี แต่ก็ดี แต่ก็ดี
Bm7 Em
ไม่พักผ่อนสักที
F#m7 Em
อยากสบาย อยากสบาย ตามสไตล์ฉัน ...เอง

(ดนตรี) Em / F#m7 / Bm7 ( 3 times) Em / F#m7

Em / F#m7 Bm7 Em / F#m7
ก็ชอบแบบนี้ และฉันรู้ดี
Bm7 Em / F#m7 Bm7 Em F#m7
กับสิ่งที่มี ที่อยู่ข้างใน ...ฉันเอง

Bm7
** ฉันนั้นมันสบาย สบาย ยังสบายดี
Em7 Aadd9 A7-9
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ตามสไตล์
Bm7
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ยังสบายดี
Em7 Aadd9 (F#m7)
ฉันนั้นมันสบาย สบาย ตามสไตล์ (ฉัน)

(ซ้ำ ** / **)

(ดนตรี) Em / F#m7 / Em / F#m7
Em / F#m7 / Bm7 (4 times)
Bm7 / Em7 / Aadd9 / A7-9

(ซ้ำ **)

(ดนตรี) Em / F#m7 / Bm7 (3 times) Em / F#m7

See also:

120
120.92
Estelle, Kanye West & ATM American Boy remix 2oo8 Lyrics
范瑋琪-誠實的哲學家 Lyrics