Portrait วันที่หัวใจเคลื่อนไหว (Lonely Version) Lyrics

เธอก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนั้น
ไม่เคยจะมองหันมาที่ฉัน
นานเพียงไหน ไม่สั่นไหวไม่รักกัน

ฉันก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้ ปักใจ
ไม่เคยหันไปเสียที
นานเพียงไหน ใจดวงนี้มีแค่เธอ

คงสักวันที่เธอมองกลับมา
หรือเป็นฉันที่ยอมหันจากไป

ฉันจะรอสักวัน
วันที่มีหัวใจดวงไหนเคลื่อนไหว
อาจเป็นใจเธอ ที่แพ้ให้กับรักจริง
แพ้ให้กับหัวใจที่รักเธอเสมอ
เราคงได้รู้สักวัน

ทนจะทนแม้ใจจะท้อ
เฝ้ารอจะทรมานเท่าไร
แต่จะทนจวบจนใจจะสิ้นแรง

คงสักวันที่เธอมองกลับมา
หรือเป็นฉันที่ยอมหันจากไป

ฉันจะรอสักวัน
วันที่มีหัวใจดวงไหนเคลื่อนไหว
อาจเป็นใจเธอ ที่แพ้ให้กับรักจริง
แพ้ให้กับหัวใจที่รักเธอเสมอ
เราคงได้รู้สักวัน

ฉันจะรอสักวัน
วันที่มีหัวใจดวงไหนเคลื่อนไหว
อาจเป็นใจเธอ ที่แพ้ให้กับรักจริง
แพ้ให้กับหัวใจที่รักเธอเสมอ
เราคงได้รู้สักวัน

See also:

120
120.101
Meg È Troppo Facile Lyrics
A3 Track 12 Lyrics