ฟลุ้ค เกริกพล มัสยวาณิช กล่อม Lyrics

ฮึม....

หลับเถอะนะแก้วตาจงนอนหลับไหล
จะอยู่ตรงนี้ ไม่จากไปไหน หลับตาพักวางดวงใจ ไว้กับฉัน

เหนื่อยพอแล้ว เจ็บพอแล้ว
สิ่งเลวร้ายให้แล้วล่วงไปเป็นเพียงแค่ฝัน
จะกอดเธอไว้ จวบจนสิ้นแสงจันทร์
จากนี้เธอไม่มีวันเดียวดาย

จะเคียงข้างเธอทุกคืนและจะคอยสบตาเมื่อตื่น
อย่าคิดอย่านึกกังวลกับสิ่งใดจะคอยกล่อมให้ฝันดี
จะไม่ยอมให้เธอฝันร้ายหลับตาพักให้สบายคนดี

ฮึม...
หลับเถอะนะแล้วฉันจะพาเธอข้ามคืนนี้
จะกอดเธอไว้ จะอยู่ที่ตรงนี้

กล่อมเธอให้นอนฝันดีตลอดคืน(ทุกคืน)

จะเคียงข้างเธอทุกคืนและจะคอยสบตาเมื่อตื่น
อย่าคิดอย่านึกกังวลกับสิ่งใดจะคอยกล่อมให้ฝันดี
จะไม่ยอมให้เธอฝันร้ายหลับตาพักให้สบายคนดี

กล่อมเธอให้นอนฝันดีตลอดคืน(ทุกคืน)

กล่อมเธอให้นอนฝันดีตลอดคืน(ทุกคืน)

See also:

120
120.101
Iron Fire Brotherhood of the Brave Lyrics
Mara Karic Jesen Lyrics