Do IT OR DIE 09 กลบเกลื่อน Lyrics

คนทุกคน คงเข้าใจและรู้ดี
ว่าความเจ็บช้ำข้างในหัวใจ
ไม่อาจซ่อนไว้

เวลาที่เราถูกทิ้งไป
คงไม่มีใครเก็บความรู้สึกไว้

แต่ฉันก็เป็นคนบางคน
ที่ไม่อาจเก็บความเสียใจ
ให้ออกมาให้ใครได้รู้

ต้องทนยิ้ม
เพื่อเก็บความรู้สึก
ไม่อยากให้ใครต้องกังวล
ต้องกลบเกลื่อน
ในทุกเรื่องราวที่ผ่านมา
ที่ถูกเธอทิ้งไป
ต้องทนยิ้ม
รับความเป็นจริง
แม้มันเจ็บปวด
จะอยู่ข้างใน
ต้องกลบเกลื่อน
ในทุกเรื่องราวที่ค้างคา
ที่ฉันเสียเธอไป

ที่เห็นว่ายิ้มอยู่
มันคือความกังวล
ที่เหมือนมีความสุข
แต่มันสับสน

แต่ฉันก็เป็นคนบางคน
ที่ไม่อาจเก็บความเสียใจ
ให้ออกมาให้ใครได้รู้

ต้องทนยิ้ม
เพื่อเก็บความรู้สึก
ไม่อยากให้ใครต้องกังวล
ต้องกลบเกลื่อน
ในทุกเรื่องราวที่ผ่านมา
ที่ถูกเธอทิ้งไป
ต้องทนยิ้ม
รับความเป็นจริง
แม้มันเจ็บปวด
จะอยู่ข้างใน
ต้องกลบเกลื่อน
ในทุกเรื่องราวที่ค้างคา
ที่ฉันเสียเธอไป

See also:

120
120.121
8th Floor My Godola Lyrics
หนู มิเตอร์ นิราศป่าปูน - 03 - ข้างหลังภาพ Lyrics