หนู มิเตอร์ นิราศป่าปูน - 06 - รักสองเรา Lyrics

(ผู้ชายร้อง)
จากวันนั้นถึงวันนี้
ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
อบอุ่นนัก ความรักไม่ไกลห่าง
เหงาอ้างว้างยามเมื่อเธอห่างใจ

อยากให้ทิวเขาเมฆเฝ้าฟ้าฝน
อยากให้ผู้คนรับรู้ความรักของเรา
อยากบอกคนดีที่รักเบาๆ
เวลาฉันเหงา....ฉันคิดถึงเธอ

(ผู้หญิงร้อง)
จากวันนั้นถึงวันนี้
ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
อบอุ่นนัก ความรักไม่ไกลห่าง
เหงาอ้างว้างยามเมื่อเธอห่างใจ

อยากให้ทิวเขาเมฆเฝ้าฟ้าฝน
อยากให้ผู้คนรับรู้ความรักสองเรา
อยากบอกคนดีที่รักเบาๆ
เวลาฉันเหงา....ฉันคิดถึงเธอ

See also:

120
120.121
My Happyness Lyrics
ในวันที่เราต้องไกลห่าง ลุลา LULA Lyrics