ไมโคร ไว้ใจ Lyrics

เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง
ก็คิดว่ายังเข้าใจ
ทุกครั้งที่เธอห่างหาย ยัง ไว้ ใจ
ยังยอมปล่อยเธอลำพัง
ไม่คิดว่าความไว้ใจ
จะกลายเป็นความเหินห่าง
ผลลัพธ์คือความจืดจาง
หมด หน ทาง จะทำ ให้เป็น เหมือนเดิม
สุดท้าย คือ เจ็บเจ็บ เจ็บ
บาด เจ็บ เจียนตาย
โดนเธอ ทำ เจ็บ ช้ำ จนตาย
จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ
คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน
จุดอ่อนจากการเชื่อถือ
คน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง
จุดจบก็คือต้องเสีย ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)
รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง
(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง
คงรู้ว่าเป็นอย่างไร

เพราะคิดว่าความไว้ใจ
จะซื้อ หัวใจ ของเธอ
ฉันถึง เชื่อเธอเสมอ
เมื่อ พบ เจอ เธอเดินอยู่กับใครใคร
ไม่คิด ว่าใน ที่สุด เธอเอง จะปัน หัวใจ
ที่แท้ คนโดนทำร้าย คน แพ้ พ่าย
คือคนที่เชื่อใจเธอ
สุดท้าย คือ เจ็บเจ็บ เจ็บ
บาด เจ็บ เจียนตาย
โดนเธอ ทำ เจ็บ ช้ำ จนตาย
จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ
คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน
จุดอ่อนจากการเชื่อถือ
คน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง
จุดจบก็คือต้องเสีย ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)
รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง
(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง
คงรู้ว่าเป็นอย่างไร
จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)
คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน
(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)
จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง
คงรู้ว่าเป็นอย่างไร
เพราะรัก จึงยอมไว้ใจ
เพราะรัก จึงยอมไว้ใจ...

See also:

121
121.34
my little airport 就當我是張如城 Lyrics
Alain Bashung Voyage en solitaire Lyrics