Paraf 02-Visoki propisi Lyrics

imam auto, skije
i tršćanske trapke
imam kolor TV
i najbolji stereo kit ×2

Tatu i mamu - imam;
Čuvare morala - imam;
Dobivam obrok parola
po praznoga mozga glavi,mozga glavi...

Imam auto, skije
i tršćanske trapke
imam kolor TV
i najbolji stereo kit

Tatu i mamu - imam;
Čuvare morala - imam;
Dobivam obrok parola
po praznoga mozga glavi,mozga glavi...

See also:

122
122.8
Proud mary-edit Lyrics
Los Ahijados Los Cisnes Lyrics