Paraf 01-Na tragu Lyrics

Stavi ruku na moj nos
pa ga uzmi malo u usta
Osjećam rupu u ponudi mladima
koju mogu popuniti svojim ogromnim elanom

Svojim ogromnim elanom
seksualnog pregaoca

Tako nastaje pjesma
koja možda može
a možda, a i ne
na radio & TV

See also:

122
122.8
Ariane Moffatt Point de Mire (Remix) Lyrics
Hermanos Martínez Los Guadales Lyrics