Shmolik kraus hshir hahay Lyrics

ראיתי איך כמו סוס אציל פראי דוהר לחופש
שבוי בקסם רע ומר כלענה.
אסור בכישופים בלהטים באש הקודש,
הוא מתפרץ אל כיליונו לאור הלבנה.

אהבתי ועוד אוהב כעת
את השיר החי של הזמר המת.

ראיתי בבתי משוגעים כבולים עד בוקר
בחלומות מטורפים ובמכות חשמל
את דימיונו המתנפץ אל סלע המחלוקת
ואת מוחו המתאמץ לפתור את המשל.

אהבתי ועוד אוהב כעת
את השיר החי של הזמר המת.

ראיתי איך בדימדומים הוא את ראשו מטיח,
בקיר כמנסה שוב להבקיע אל האור.
רוצה על סף השיגעון כנפיים להצמיח
בכל כוחי קראתי לו, קראתי לו עצור!

אהבתי ועוד אוהב כעת,
את השיר החי של הזמר המת.

ישבתי בפינת הבר על יין וחיכיתי,
אולי שוב יעבור בפתח ויבוא,
מכאן אוכל לראות חשבתי ושתיתי,
כי כאן הלילה הפסנתרן ממש במיטבו.

אהבתי ועוד אוהב כעת,
את השיר החי של הזמר המת.
אהבתי ועוד אוהב כעת,
את השיר החי של הזמר המת

See also:

122
122.22
Queen Radio Ga Ga (Extended Version) Lyrics
蘇芮 温柔的執著 Lyrics