สองเรา 12 Th Polyplus 01 เราสองคน Lyrics

สองเรา ใกล้ชิดกัน ผูกสัมพันธ์ ฝากหัวใจ
สร้างสรรค์ ชีวิตใหม่ ชีวิตสดใส ใครเทียมทัน

สายตา ฝากรักมั่น จะรักกัน ตราบฟ้ามลาย
หากแม้ ให้แยกกายได้ แต่ดวงใจ ฝากไว้กับเธอ

ความรักใดใด ในหล้า ยากเกินค่า เท่ารักฉัน
หากเธอ รักสัมพันธ์ รับรักฉันแนบอุรา

สองเรา จะรักกัน รอถึงวัน เธอจะมา
อยู่กับฉัน มั่นดังสัญญา เพียงปรารถนา เธอผู้เดียว

Hmm...

ความรักใดใด ในหล้า ยากเกินค่า เท่ารักฉัน
หากเธอ รักสัมพันธ์ รับรักฉันแนบอุรา

สองเรา จะรักกัน รอถึงวัน เธอจะมา
อยู่กับฉัน มั่นดังสัญญา เพียงปรารถนา เธอผู้เดียว

อยู่กับฉัน มั่นดังสัญญา เพียงปรารถนา เธอผู้เดียว

See also:

122
122.22
Fijian fijian - black rosee - waidebala Lyrics
United Live King of Majesty 01 Lyrics