บุปผาชน บุปผาชน - 01 - ลมเพ-ลมพัด Lyrics

* ลมเพลมพัด
ร้องขับขานเป็นลำนำ
ว่าพี่นี้เป็นคนจร
มาจากดินแดนด้ามขวาน
มาหาความรักแม่คนงาม

** แค่อยากให้เจ้ารับรู้
เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้
เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

พี่สร้างศิลปะ
ศิลป์ ศิลป์ ศิลป์ ศิลปะ
เนื้อตัวมอมแมม
ผมยาวรุงรัง
จะเดินไปไหนไร้คนสนใจ

(**)

ลมเพลมพัดใช่โกหก
บทเพลงขับขานที่ยาวไกล
และสดุดีความจน

(**)

See also:

122
122.22
Paul Piché Essaye donc pas Lyrics
Colonna Sonora Urge Overkill Lyrics