06 ตรงเส้นขอบฟ้า Lyrics

ตรงเส้นขอบฟ้า รุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน
เก็บความสั่งสม นมนาน เป็นสายธารสดใส
จะไปให้ถึง คนงาม ถามว่าเป็นสุขไหม
แบกความสับสนวุ่นวายบรรทุกความทรงจำ

ทั้งๆที่รู้ ร่างกายมากมาย แผลใจเจ็บช้ำ
ไม่โทษไม่ถามใครทำ จะไม่ช้ำในรอยแผลเก่า
เพื่อวันที่หวังยังรอ ต่อไป ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างลา แม้เวลาล่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร์

ทั้งๆที่รู้ ว่าไกล จะไปแม้ไกลกว่านั้น
กี่เดือนกี่ปี กี่วัน คืบคลานทนทานเพื่อเธอ
เพื่อวันที่หวังยังรอ ต่อไป ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล
แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างลา แม้เวลาล่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร์

See also:

122
122.29
MrFatmann คนพิเศษ Lyrics
Fairport Convention I'm Already There Lyrics