Bitoy Ako'y Sabog Na Lyrics

Ako'y Sabog Na

Matino ang isip ko pero ako�y sabog na
Alam ko ang tama at mali pero ako�y sabog na
Ako ay natutuliro alam mo ba
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Lalabas sana aq ng bahay ako�y sabog na
Makkihalubilo sana ako pero ako�y sabog na
Kinausap ko ang aking sarili alam mo ba
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Nakakita ako ng daga habang ako�y sabog na
Papalayasin ko talaga pero ako�y sabog na
Imbes na patayin ko niyakap ko pa
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Nakatapos sana ako pero ako�y sabog na
May trabaho sana ako pero ako�y sabog na
Ako ay palamunin ng aking ina
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Nag-rarap sana ako sa libis pero ako�y sabog
Nakakuha sana ako ng gig pero ako�y sabog na
Nagpunta ako sa makati alam mo ba
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Niligawan ko naman siya pero ako�y sabog na
May maganda sana akong relasyon pero ako�y sabog na
Dinaan ko sa santong paspasan ni rape ko siya
Kasi ako�y sabog na ako�y sabog na ako�y sabog na

Sagot ko naman ay matino kaso ako�y sabog na
Tinanong ako ng pulis pero ako�y sabog na
Imbes na mgdeny inamin ko pa
Kasi ako�y sabog ako�y sabog na ako�y sabog na

Wala akong napala dahil ako�y sabog na
Itinakwil ako ng madla dahil ako�y sabog na
Di ka ba naniniwala bahala ka
Di magsabog ka di magsabog ka di magsabog ka

See also:

122
122.60
Vicente Fernandez Los casaguates Lyrics
Kemal Monteno Sirena Lyrics