Me'ir Ariel Avarnu Et Par'o Na'avor Gam Et Z Lyrics

עברנו את פרעה נעבור גם את זה

ביצוע: מאיר אריאל
מילים ולחן: מאיר אריאל

מס הכנסה, הם עיקלו לי מגבר
מס ערך מוסף, הם עיקלו לי משדר,
חברת החשמל עיקלו לי מצבר,
מינהל המים סתמו לי באר -
ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי הוזה...
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

טעות במחשב עלתה לי מיליון,
כספומט בלע לי יתרת חשבון,
מזכירה אלקטרונית דחתה לי ראיון,
שופט אוטומטי שלל לי רשיון
לעורך דין מכני שילשלתי אסימון בחריץ הפה...
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

למדתי מקצוע מועיל ונחוץ
כדי שלא אהיה דחוק ולחוץ
התמדתי בו, הייתי חרוץ
ברם כשלון המערכת גם כן היה חרוץ (מאוד)
מצאתי את עצמי עם המקצוע בחוץ הולך ורזה...
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף
או ביציאה ממגרש עת אני דרוך ודחוף,
לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף,
מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף,
בגב, בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה...
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה,
ללא הגדרה וללא פשרה,
איבדתי גובה וקצת הכרה,
חשבתי אולי בכל זאת הגדרה,
שתתן תשובה חד משמעית וברורה - נקרעתי על זה..
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש,
ולמען האמת אני די אדיש.
המצב אומנם ביש אך איני מרגיש,
אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש.
ושלטון העם שוב יורד אל הכביש - ואני מתבזה...
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

See also:

122
122.60
Shalom Hanoh Bli Lomar Mila Lyrics
kc n jojo all my life Lyrics