Me'ir Ariel Avarnu Et Par'o, Na'avor Gam Et Ze (Live) Lyrics

עברנו את פרעה נעבור גם את זה - גירסת הופעה

ביצוע: מאיר אריאל
מילים ולחן: מאיר אריאל

מס הכנסה הם עיקלו לי מגבר
מס ערך מוסף הם עיקלו לי משדר
חברת החשמל עיקלו לי מצבר
מנהל המים סתמו לי באר

ראיתי שאני מתדרדר למשבר
התחלתי הוזה,
אבל עברנו את פרעה -
נעבור גם את זה

טעות במחשב עלתה לי מיליון
כספומט בלע לי יתרת חשבון
מזכירה אלקטרונית דחתה לי ראיון
שופט אוטומטי שלל לי רישיון

לעורך דין מכאני שילשלתי אסימון בחריץ הפה,
אבל עברנו את פרעה -
נעבור גם את זה

למדתי מקצוע מועיל ונחוץ
כדי שלא אהיה דחוף ולחוץ
התמדתי בו הייתי חרוץ
בראהם כישלון המערכת
גם כן היה חרוץ

מצאתי את עצמי במקצוע בחוץ
הולך והוזה
אבל עברנו את פרעה
אעבור גם את זה

היא באה לפגישה לובשת שפם
הייתה לה עמידה של מפקד קומנדו ים
ביקשתי קצת שקט דיברה בקול רם
רציתי לשכוח היא רצתה גם

ביקשתי קצת רכות וחמימות גם
כי אני קר וקשה
אבל עברתי את פרעה (קר וקשה עלאק)
אעבור גם את זה

ביקשתי לקיים יחסי ציבור
פתחתי את הפה הבאתי דיבור
כמה אנשים נכנסו לעיבור
אצל אחרים יצאתי בור

והם גם עשו לי שיעור בזובור
משפיל מבזה
אבל עברתי את מרלן ברדו
אז אעבור גם את זה

ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש
ולמען האמת אני די אדיש
המצב אומנם ביש אך איני מרגיש
אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש

ושלטון העם יורד אל הכביש
ואני מתבזה
אבל עברתי את פרעה
אעבור גם את זה

See also:

122
122.60
kc n jojo all my life Lyrics
046 Mensaje de amor 4 Fantasticos ® Lyrics