Dan Toren Kalbey Ru'ah Lyrics

כלבי רוח

ביצוע: דן תורן
מילים ולחן: דן תורן

כלבי רוח עם גיטרות צד
זוחלים הביתה אחד אחד
כלבי רוח בשיירה
מחפשים את הדרך חזרה

באבק הצהוב שעולה למעלה
יש כתובת עשן שאפשר לקרוא
"כל המפסידים מוזמנים
למועדון הכלבים האבודים"

כלבי רוח- ללא אהבה
מעלים זיכרונות מתקופה שעברה
כלבי רוח מחפשים עבודה
בתור תמונות על לוח שנה

באבק הצהוב שעולה למעלה
יש כתובת עשן שאפשר לקרוא
"כל המפסידים מוזמנים
למועדון הכלבים האבודים"

See also:

122
122.62
Take That its only take a minute girl Lyrics
Take That you Lyrics