Retrospect 01 เธอคือทุกอย่าง Lyrics

เมื่อวันเวลาพาชีวิตสองเรา...มาพบกัน...เหมือนบังเอิญ
เธออยู่ตรงนั้นซึ่งไกลเกินกว่า...จะพบกัน...ได้เพียงแค่ฝันเจอเธอแค่ในนี้

แต่วันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน....ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน...ฝ่าขวากหนามกับฉัน....ที่รักฉันขอบคุณ

ออกเดินไปตามเส้นทางฝันของเรา.....อาจแสนไกล.....ไม่เคยหวั่น
แค่ยังมีเธอคอยอิงฉันทุกคืนวัน...ที่ท้อกาย....และใจจะหายกลับกลายเป็นรอยยิ้ม

และวันนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน....ในวันที่ไม่เหลือใคร
อยู่บนพื้นดิน....ฝ่าขวากหนามกับฉัน....ที่รักฉันขอบคุณ

เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต..ที่ฟ้าจะลิขิต..ให้เรารักกัน
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน..ตราบฉันและเธอ..หมดรักสิ้นลมหายใจ
เธอคือทุกอย่าง...
เธอคือทุกอย่าง...
เธอคือทุกอย่าง...

เธอคือคนสุดท้ายในชีวิต...ที่ฟ้าจะลิขิต...ให้เรารักกัน
ไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนผัน...ตราบฉันและเธอ...หมดรักสิ้นลม...หายใจ

See also:

122
122.63
関智一 Break Through** Lyrics
16 Glaring Dream Lyrics