ดิ-อิมพอสซิเบิ้ล ทะเลไม่เคยหลับ Lyrics

...มอง ชิ มองทะเล
เห็นลม คลื่นเห่จูบหิน
บางครั้ง มันบ้าบิ่น
กระแทกหินดัง ครืน ครืน
...ทะเลไม่เคยหลับไหล
ใครตอบได้ไหม ไฉนจึงตื่น
บางครั้งยังสะอื้น
ทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไป
...ทะเลหัวใจของเรา
แฝงเอารักแอบเข้าไว้
ดูซิเป็นไปได้
ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวญ
...ยามหลับไหลชั่วคืน
ก็ถูกคลื่นฝัน ปลุกฉันรัญจวน
ใจรักจึงเรรวน
มิเคยจะหลับเหมือนกับทะเล...

See also:

122
122.63
The Must คนที่ไม่มีใครเอา Lyrics
JORGE CALDERON CUATRO ROSAS Lyrics